Energi, teknologi og miljø

admin      -

Energi, teknologi og miljø

Når det gjelder valg av utdanning så vil energi, teknologi og miljø være verdt å merke seg for det er hevet over enhver tvil at dette vil komme til å bli utrolig viktige temaer i flere generasjoner fremover. Dette kan det bli viktig å ha med seg når man vurderer hvilken vei men vil legge inn på når det kommer til utdanning, og kanskje ikke så dumt å tenke på.

Det er mange viktige spørsmål som må besvares fremover: hva gjør vi for eksempel med de petroleumsressursene vi sitter på og hvordan skal disse forvaltes og utnyttes på en best mulig måte? Har vi noen tanker om hvordan vi skal klare å skape og utnytte nye og alternative energikilder i fremtiden? Hva er den beste måten å spre energi på for miljøet? Og hvordan kan dette gjøres til en kostnad som er så lav som mulig.

Å pense seg inn på energifag, ingeniørfag eller prosessteknologi kan du faktisk være med på å utforme framtidens samfunn i Norge, og du kan sågar velge om du vil tenke lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Dine evner og kunnskaper vil garantert bli holdt høyt, og hvis du er teknisk interessert, mer praktisk anlagt, ønsker teoretisk faglige utfordringer eller tenker ledelse og beslutninger, så er dette en fin mulighet for deg.

Verden har i tiden fremover stor bruk for ‘grønne hoder’ og med det mener vi en tenkning som går på å ivareta miljøet vårt på den aller beste måten. Hva kan vi gjøre for å ta vare på den skjøre planeten vår fremover? Hvilke løsninger vil ta best mulig vare på ressursene våre? Klarer vi å snu den negative utviklingen vi opplever. Grønn tankegang må starte i folkedypet og det må dramatiske endringer til i våre holdninger. Dette tror vi er i ferd med å skje og du har muligheten til å posisjonere deg i et arbeidsmarked som naturligvis også vil bevege seg dithen.